Miljöarbete inom First Camp – i linje med Green Key

Green Key är en ledande internationell miljömärkning som i dag finns i 52 länder och som stöds av World Tourism Organization och United Nations Environment Programme, UNEP.

En campinganläggning med Green Key-märkning arbetar aktivt med att minimera sin miljöpåverkan exempelvis genom tydliga miljöåtgärder såsom avfallssortering, att minska energi- och vattenförbrukning, att välja miljömärkta rengöringsmedel och att använda närproducerade och ekologiskt odlade råvaror. Därutöver ska anläggningen på olika sätt arbeta med socialt ansvarstagande samt kommunikation och samverkan med gäster och andra intressenter. (läs vidare på www.greenkey.se)

First Camps campingar är miljömärkta med Green Key. Det innebär att du som gäst bidrar till att ta ansvar för miljön, eftersom vi följer Green Keys miljökrav. Vår strävan är att det ska ske utan att kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet hos oss.

Här är några exempel på First Camps miljöåtgärder:

· Vi använder miljömärkta städ- och rengöringsprodukter som är skonsamma för både dig och miljön. Vi använder miljömärkt tvätteri.

· Vi jobbar kontinuerligt med att minimera vattenförbrukningen, exempelvis genom snålspolande kranar och toaletter samt vattensnåla disk- och tvättmaskiner.

· Vi använder endast förnyelsebar el från vind och vatten och arbetar dessutom för att minska energiförbrukningen, exempelvis genom effektiva uppvärmningssystem som värmepumpar samt att använda LED- och lågenergilampor.

· Vi jobbar aktivt med att minimera mängden avfall samtidigt som vi sorterar och återvinner exempelvis papper, plast, metall och glas.

· Vi jobbar efter tydliga miljömål för att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Vår personal har kunskap om hur vi kan minska vår miljöbelastning och vi vill även erbjuda dig som gäst information och vägledning om hur du kan minska din miljöpåverkan i samband med din vistelse här.

Du kan hjälpa oss ytterligare genom att vara noga med sorteringen av ditt avfall. Våra campingvärdar hjälper dig gärna om du har frågor om vårt miljöarbete eller om hur du ytterligare kan bidra till arbetet!