alt
alt
alt
alt

Ett hållbart semesterval på First Camp

First Camp är Skandinaviens största campingkedja. Och är man stor måste man vara snäll, speciellt mot miljön runt omkring våra destinationer och naturen som är vår viktigaste resurs. Att campa innebär att vara nära miljön och därför är miljöarbetet en viktig del i vårt dagliga arbete där vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan varje dag.

När du väljer att boka ett boende hos oss på First Camp så gör du också ett hållbart semesterval. De flesta av First Camps destinationer är nämligen miljömärkta med Green Key. Vi arbetar med en rad olika saker för att bidra till en bättre miljö och hållbarhet. Allt från källsortering, vattenförbrukning och vegetariska alternativ i våra bistros, till att de tryckerier vi arbetar med till våra broschyrer och pysselböcker är miljöcertifierade. Hurra så mycket bra!

Vad är Green Key? ♻️

Green Key är en ledande internationell miljömärkning för anläggningar i turistbranschen, med fler än 3.700 miljömärkta anläggningar i 60 länder världen över. För att få en Green Key miljömärkning måste man uppfylla flera krav, bland annat att man har en formulerad miljöpolicy, att man arbetar med miljömål varje år, energi- och vattenbesparade lösningar samt att livsmedel och produkter är miljömärkta. Men certifieringen syftar även på utbildning och information till personal gällande miljö- och hållbarhetsfrågor.

First Camp följer Green Keys strikta miljökrav utan att kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet. På våra destinationer gör vi flera olika saker som är kopplade till just Green Key och hållbarhetsarbete. Här nedan kan du läsa några exempel vad som görs på våra destinationer.

Tips till dig som vill läsa mer

Arbetet med Green Key på City - Strömstad

Anna, destinationschef på vår västkustidyll City – Strömstad delar med sig av om hur de arbetar med Green Key på destinationen. Hon ger även sina bästa tips på upplevelser du inte får missa när du besöker mysiga Strömstad.

Så arbetar vår nordligaste destination med Green Key

Vi har träffat Leif, destinationschef på vår allra nordligaste destination Björknäs - Boden för att prata hållbarhet och Green Key. Vilka utmaningar finns med den norrländska vintern och kylan? Häng med på ett riktigt givande samtal!

Yessis bästa miljötips till dig som campar

Vad kan du som campare göra för att bidra till en mer hållbar semester? Här delar Yessi med sig av sina bästa tips och trix! Låt dig inspireras och var med och hjälp oss att bidra till en bättre miljö.

Våra miljömål på First Camp 💚

På First Camp arbetar vi hårt för att kunna ge våra gäster ett bra och hållbart semesterval. Tillsammans med Green Key har vi satt upp tre primära miljömål som vi arbetar med just nu och som vi kommer att fokusera på fram till och med 2025. Inom kedjan har vi dessutom en dedikerad arbetsgrupp som året runt fokuserar på vårt arbete kring miljö, hållbarhet och förbättringsmöjligheter. Här nedan kan du läsa mer om vilka miljömålen är och vad de mer specifikt innebär. Längre ner kan du dessutom se exempel på vad som görs lokalt på våra destinationer och hur vi arbetar kopplat till just våra miljömål.

 • Ökad återvinning och återanvändning
  Målet innebär att utbilda personal inom återvinning så att kunskapen ökar även mot våra gäster. Vi kommer även fokusera mycket på att skapa sorteringsguider, mycket för att både underlätta och förtydliga för våra gäster. Det ska trots allt vara lätt att göra rätt!
 • Minska pappersanvändningen
  Vi kommer att arbeta mycket för att minska pappersanvändningen både centralt och lokalt. Några saker vi kommer att fokusera på är att införa dubbelsidig utskrift som standardinställning samt att vi ska bli ännu bättre på att lagra dokument elektroniskt.
 • Gynna den biologiska mångfalden i närområdet
  Vi kommer att sätt upp fågelholkar och insektshotell på destinationerna för att gynna den biologiska mångfalden. Vi lägger även fokus på att göra om några gräsytor till en fin äng med blommor. Fint både för miljön och för oss och er gäster att titta på, hurra!

Tre nya miljömål som vi fokuserar på under 2023:

 • Fasa ut antal företagsbilar samt minska antalet körda mil med våra företagsbilar med 10% genom planerade körningar.
 • Sänka energiförbrukningen med 10% fördelat på antal gästnätter
 • Återvinning av frityrolja

Miljöfokus i barnklubben

Våra barnklubbbsaktiviteter med lyckodjuret Yessi har stort fokus på miljö- och hållbarhet. Yessi sprider kunskap till barnen om miljön och flera av hennes aktiviteter fokuserar på att lära barnen mer om hållbarhet och hur vi kan påverka vårt klimat.

Grön el

Vi köper alltid grön el från förnybara källor, vilket ger en minskad klimatpåverkan. Under vintersäsongen stänger vi även ner många faciliteter som inte behövs för att minska elförbrukningen på våra destinationer.

Björkäng bistro

Miljötänk i våra bistros

I våra First Camp bistros använder vi inte engångsartiklar i plast. Vi ser även till att köpa in miljö- och hållbarhetsmärkta varor som exempelvis fisk och skaldjur som är MSC eller ASC-certifierade. Vi erbjuder även våra gäster vegetariska alternativ.

Miljömärkta rengöringsprodukter

På våra destinationer använder vi alltid miljömärkta rengöringsprodukter när vi städar. De är både skonsamma mot dig och vår miljö. Många bäckar små gör stor skillnad om du frågar oss!

Samarbete med Pantamera

Vi har sedan flera år tillbaka ett samarbete med Panta Mera där flertalet av våra destinationer samlar in pant som varje år skänks till välgörande ändamål. Vi vill göra det enkelt för våra gäster att göra rätt med hjälp av våra pantstationer på destinationerna.

Vattenförbrukning

För att vara snälla mot miljön fokuserar vi mycket på vår vattenförbrukning. Vi minimerar förbrukningen genom exempelvis snålspolande kranar och vi har en begränsad tid på våra duschar för att spara på vattnet.

Elförbrukning

Vi arbetar ständigt med att minska vår elförbrukning på destinationerna. Vi använder exempelvis effektiva uppvärmningssystem och LED-lampor. Vi drar också ut sladdar som inte behöver ligga och ladda i onödan. 

Avfall/källsortering

Vi jobbar aktivt med att minimera mängden avfall samt att vi alltid noggrant sorterar och återvinner vårt skräp. På varje destination finns återvinningskärl där man kan sortera både plast, papper och glas m.m.

Enåbadet - Rättvik vinter

Beläggning året om

Vi erbjuder härliga boenden och upplevelser året om för att få en så jämn beläggning som möjligt och för att minska riskerna för överturism. Hos oss kan du alltså uppleva både varma sommardagar vid havet och fartfyllda äventyr i skidbacken, hurra!

Gynna den biologiska mångfalden

Ett av våra miljömål är att gynna den biologiska mångfalden och därför har flera av våra destinationer insekthotell och fågelholkar på campingområdet. På flera destinationer har både insekter, fåglar, bin m.m.

Compusoft - Ett hållbart bokningssystem

Vi är väldigt stolta över att även vårat bokningssystem Compusoft är ett bra val utifrån ett miljöperspektiv, då det körs av 100% hållbar solenergi.

Camping Malmö - Sibbarp

Skräpplockardagar tillsammans med Håll Sverige Rent

Tillsammans med Håll Sverige Rent arrangerar vi flera gånger om året skräpplockardagar på våra destinationer. Då gör vi rent och snyggt både på och runt om våra campingar i naturen, på stranden m.m.