Reklamation & feedback

Viktigt!! Detta formulär kan INTE användas till avbokning eller återbetalning av bokningar.

Är du incheckad just nu och vill reklamera? Då måste du genast ta kontakt med personalen på din destination, genom att besöka eller ringa receptionen (numret hittar du på din bokningsbekräftelse), då de flesta av alla händelser som anmäls går att lösa direkt på plats. Om receptionen är obemannad blir du kopplad till vårt Contact Center/Jour 0771-101 200.


Tänk på att:

För att en ersättning ska vara aktuell i efterhand är det en förutsättning att du kontaktat personalen på plats under din vistelse (via e-post hej@firstcamp.se om personal ej finns tillgänglig på plats) angående ärendet. Om vi inte getts möjlighet att åtgärda en eventuell händelse så är du enligt bokningsvillkoren och branschpraxis inte berättigad till någon ersättning.

  • Dina synpunkter ska vara oss tillhanda senast två månader efter din hemkomst.
  • Om det gäller sjukdom, stöld eller skada är det ditt försäkringsbolag du ska kontakta.
  • Handläggningstiden på reklamationer är ca 2 veckor.

Dina uppgifter

Den e-postadress som du angav i din bokning

Endast ett bokningsnummer per reklamation

Hittar du på Mina sidor

Händelse under vistelsen

Här fyller du i den händelse som har skett.
För att underlätta hanteringen av ditt ärende ber vi dig välja området du tycker passar bäst och inom vilken kategori händelsen inträffade

Uppladdning av bifogade filer

Kvitton, intyg eller övriga handlingar som skall sändas in går bra att bifoga som sen fil. Max 20 MB för filerna totalt.

Eller dra och släpp dina filer här

    Viktig information

    Om din reklamation är kompensationsgrundande kompenserar vi alltid i enlighet med de riktlinjer som vi kunnat utläsa från de beslut som kontinuerligt tas av Allmänna reklamationsnämnden.