Samarbetspartner – Pantamera

I samarbete med Pantamera har pant för totalt 250 026 kr samlats in på First Camps destinationer runt om i landet under 2021. Pengarna som samlats in tillsammans med Pantamera har vi valt att donera till Riksförbundet Attention som sprider kunskap om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som adhd, autismspektrumtillstånd, språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi är väldigt stolta över att samarbeta med Pantamera då deras retursystem främst bidrar till bättre miljö och hållbarhet, men även aspekten att vi fått möjligheten att skänka pengarna till en organisation som stödjer en bra sak.