Uppställningsregler First Camp Sverige

Rekommendationer från MSB ligger till grund för våra uppställningsregler.

 • Avståndet mellan två campingfordon eller mellan ett campingfordon och ett tält ska vara minst 4 meter
 • Avståndet mellan två tält ska vara minst 3 meter.
 • Med campingfordon avses en husvagn eller en husbil inklusive eventuellt förtält.
 • Husvagn ska placeras med draget ut mot väg. Vagnen ska placeras med långsidan 1 meter från tomtgränsen.
 • Vagnen ska placeras 2 meter från den bakre tomtgränsen om det finns bakomvarande campingfordon eller tält.
 • Om tomten är 10 meter bred och husvagnen 2,5 meter bred, kan man alltså sätta upp ett förtält som är max 3,5 meter djupt. Då uppnås säkerhetsavstånd på 4 meter till nästa enhet.
 • Bil parkeras bredvid förtält.
 • Det är ditt eget ansvar som gäst att se till att uppställningsreglerna följs och att brandavstånden hålls.

Uppställningsregler First Camp Norge

Regler från Byggteknisk forskrift (TEK17) ligger till grund för våra uppställningsregler.

 • Avstånd mellan campingenheter ska vara minst 4 meter.
 • Med campingenhet avses ett tält, husvagn eller husbil inklusive markis eller förtält.
 • Vagn eller husbil ska parkera med drag/front mot väg. Enheten ska placeras 1 meter från tomtgränsen.
 • Enheten ska placeras minst 2 meter från den bakre tomtgränsen om campingtomten gränsar till en annan campingtomt på baksidan.
 • Om tomten är 10 meter bred och husvagnen 2,5 meter bred, kan man alltså sätta upp ett förtält som är max 3,5 meter djupt. Då uppnås säkerhetsavstånd på 4 meter till nästa enhet.
 • Bil parkeras vid sidan av förtält.
 • Det är ditt eget ansvar som gäst att se till att uppställningsreglerna följs och att brandavstånden hålls.

Uppställningsregler First Camp Danmark

Gällande regler för uppställning av husvagn, husbil, tält m.m.

 • Avståndet mellan två campingfordon eller mellan ett campingfordon och ett tält ska vara minst 3 meter.
 • Avståndet mellan två tält ska vara minst 3 meter.
 • Med campingfordon avses en husvagn eller en husbil inklusive eventuellt förtält.
 • Campingfordonet ska alltid placeras minst 1,5 meter från den bakre tomtgränsen om det finns annat campingfordon eller tält bakom.
 • Om campingtomten är 10 meter bred och ekipaget är 2,5 meter, kan du alltså sätta upp ett förtält som är max 4,5 meter djupt.
 • Bil kan parkeras på resterande plats och ingår inte i avståndskraven.
 • Det är ditt eget ansvar som gäst att se till att uppställningsreglerna följs och att brandavstånden hålls.